gia-da-vien-thanh-pho-nong-thon

Giá Đá Viên Không Công Bằng Giữa Thành Thị và Nông Thôn

Với khoảng 70% dân số là nông dân, mặc dù đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa nhưng Việt Nam vẫn luôn coi trọng những vấn đề liên quan đến nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế phát triển mạnh cũng làm …

Giá Đá Viên Không Công Bằng Giữa Thành Thị và Nông Thôn Read More »