thiếu nước đá sạch tại nông thôn

Tình Trạng Thiếu Nước Đá Sạch Trầm Trọng Tại Nông Thôn

Nước sạch luôn là nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là người dân khu vực nông thôn. Tuy nhiên, các hộ dân ở nông thôn hiện chiếm 67% dân số cả nước nhưng hiện đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ về môi trường. Trong đó, ô nhiễm nước sinh hoạt đang …

Tình Trạng Thiếu Nước Đá Sạch Trầm Trọng Tại Nông Thôn Read More »