cuộc thi ảnh

Thể Lệ Cuộc Thi Video “Chúc Vạn Điều Hay – Rinh Quà Liền Tay”

Đây là cuộc thi công ty CPTĐ Hải Âu (Hải Âu Group) phát động để các nhân viên tư vấn/kỹ thuật, khách hàng, đối tác, những người quan tâm đến sản phẩm của Hải Âu Group ghi lại những video đẹp, ý nghĩa, ấn tượng về sản phẩm mang thương hiệu Hải Âu và cùng …

Thể Lệ Cuộc Thi Video “Chúc Vạn Điều Hay – Rinh Quà Liền Tay” Read More »