bảo dưỡng thiết bị bay hơi

Kinh nghiệm bảo dưỡng thiết bị bay hơi của các máy làm đá và kho lạnh

Đối với hệ thống làm lạnh của máy làm đá, thiết bị bay hơi có một tầm quan trọng nhất định. Tuy nhiên theo thời gian sử dụng, các hệ thống động cơ làm lạnh sẽ bị bám bẩn hay hao mòn. Tùy thuộc vào tình hình sử dụng máy làm đá và các thiết …

Kinh nghiệm bảo dưỡng thiết bị bay hơi của các máy làm đá và kho lạnh Read More »