Sản xuất đá sạch

Điều Kiện Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Với Xưởng Sản Xuất Đá

Để được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ sở sản xuất đá viên cần phải thoả mãn được các điều kiện tiêu chuẩn cụ thể sau đây. 1. Điều kiện tiêu chuẩn về địa điểm sản xuất Về địa điểm xây dựng nhà xưởng Nhà xưởng, cơ sở sản …

Điều Kiện Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Với Xưởng Sản Xuất Đá Read More »