Tập đoàn Hải Âu đạt Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Ngày 1/6/2016, tổ chức Chứng nhận Quốc tế BVQA đã tiến hành kiểm tra đánh giá các quy trình hệ thống và thẩm xét hồ sơ, xác nhận Tập đoàn Hải Âu là đơn vị có Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

ISO 9001:2008 được biết là tiêu chuẩn hóa quốc tế (The International Organization for Standardization) về hệ thống quản lý chất lượng đối với các doanh nghiệp theo nhiều phương diện. Đây là tiêu chuẩn được sửa đổi mới nhất cho đến nay của tổ chức ISO Quốc tế, là tinh hoa đúc kết kinh nghiệm từ các hệ thống tiêu chuẩn trước và được thừa nhận áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Đoàn chuyên gia thuộc Tổ chức chứng nhận quốc tế BVQA đã đánh giá thẩm xét hồ sơ và có chung nhận định, công nhận Tập đoàn Hải Âu là đơn vị áp dụng vận hành quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Nội dung chính trong công tác thẩm định ISO 9001:2008 bao gồm các điều khoản về yêu cầu hệ thống nói chung, trách nhiệm của lãnh đao và nhân sự các phòng ban, cụ thể hóa vấn đề quản lý nhân lực, quá trinh tạo sản phẩm phục vụ khách hàng, cùng cách thức đo lường phân tích hiệu quả và đề xuất cải tiến.

Từ khi thành lập cho tới nay, Tập đoàn Hải Âu đã nhận rõ những lợi ích của việc xây dựng hệ thống quản lý và không ngừng tiêu chuẩn hóa hoàn thiện quy trình hoạt động doanh nghiệp. Nhờ sự đồng lòng nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ nhân viên, Tập đoàn Hải Âu đã đạt được nhiều thành tích, các giải thưởng nổi trội trong lĩnh vực kinh doanh phân phối điện lạnh công nghiệp với sản phẩm thế mạnh là máy làm đá sạch tự động và gây dựng được uy tín trên thị trường Việt. Do đó, khi áp dụng vận hành  ISO 9001:2008, doanh nghiệp sẽ có hệ thống quản lý rõ ràng, minh bạch hơn; tăng cường được chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Nhờ vậy, doanh nghiệp sẽ nâng cao được uy tín trên thương trường cũng như gây dựng được niềm tin từ phía khách hàng, nhất là dễ dàng vươn ra thị trường quốc tế.

Hải Âu Group tự hào về kết quả đã có được và sẽ quyết tâm triển khai hiệu quả ISO 9001:2008, đồng thời tiếp tục duy trì cải tiến hệ thống quản lý, giúp Tập đoàn ngày càng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu từ phía khách hàng.

Quyết định chứng nhận tập đoàn Hải Âu đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Chứng nhận tập đoàn Hải Âu

Hai Au Group đạt chứng nhận ISO 9001

Nguồn: Tập Đoàn Hải Âu

Bài viết liên quan

Hotline 24/7